अधिनियम, नियम व अधिसूचना

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६
 1. अधिनियम (इंग्रजी)
 2. अधिनियम (हिंदी)
 3. अधिनियम (मराठी)
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) नियम २००८
 1. नियम (इंग्रजी व हिंदी)
 2. नियम (मराठी)
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ - सुधारणा नियम २०१२
 1. अधिनियम (इंग्रजी, हिंदी व मराठी)
विभिन्न बोली भाषेतील अधिनियम व नियम
 1. भिली (मध्यप्रदेश जवळचे क्षेत्र)
 2. गोंडी (मध्य प्रदेशलगत)
 3. कोरकू
 4. भिल (नंदुरबार)
 5. मावची
 6. कोटली (तळोदा क्षेत्र)
 7. नोयरी भाषा (उत्तर अक्कलकुवा क्षेत्र)
 8. भिली (तालुका अक्राणी-अक्कलकूवा)
 9. गोंडी (गडचिरोली)
अधिसूचना
 1. अधिसूचना दिनांक ३१.१२.२००७ (इंग्रजी व हिंदी)
शुद्धीपत्रक
 1. शुद्धीपत्रक दिनांक ०६.०२.२००८